E-Printbloggen

Omöjligt är en åsikt – inte fakta!

alexander - 30 april

Vi träffade Rufus Lidman häromdan. En inspirerande och klok entreprenör som gav oss nya insikter och bekräftade en del av det vi tidigare sett och känt. Han pratade om blockkedjeteknik så att vi alla kan förstå. En teknik (databasbaserad) som revolutionerar transaktioner och som kan förändra världen.

Steget från crowdfunding till att använda blockkedjetekniken går rekordsnabbt. Och självklart behövs en sund skepsis, men med goda partners blir detta mer och mer intressant.

Här kan du läsa mer

VD och ägare
Alexander Jensen