Karolinska Institutet - E-Print

Karolinska Institutet

Karolinska Institutet

Allmän info

FORMAT: 169x239mm (G5)
TRYCK: 1+1, dubbelsidigt
PAPPER OMSLAG: 350gr silk
PAPPER INLAGA: 100gr scandia
EFTERBEHANDLING: Avhandlingen limbindes
SPIKBLAD: Renskäres ned till 169×235 mm

 

Preliminär produktionsplan

1- Fyll i formuläret, så får du en estimerad offert inom kort med en produktionsplan.

Du behöver inte vara precis när du uppger antal sidor, fråga på något du anser rimligt så justeras det senare när vi vet bättre.

Formuläret som du fyller i ligger även till grund för omslaget som vi sätter och mejlar dig ett pdf korr på som du svarar på snarast förstås!

Mejla gärna eventuell bild för omslag asap till original@eprint.se så ordnar vi ett korr på omslaget.

Dina pdfer kan du mejla till oss så fort du kan, döp filerna till ”Kappa, Artikel 1, 2 osv.

Glöm inte att sätta ”Printed by Eprint AB 2018” på tryckortssidan lämpligast under ISBN nr.

Processen tar minst 10 arbetsdagar där vi behöver 5 arbetsdagar från godkänt provtryck till leverans.

Det är viktigt att du håller dig till schemat för att vara säker på att få leveransen i tid.

OBS! Det är ingen bra idé att välj leverans på samma dag som du ska spika!

 

2- Skicka in dina filer efter produktionsplanen senast 08:00 på morgonen, då kan Du hämta provtrycket på eftermiddagen samma dag.

3- När Du har gjort dina ändringar mejlar Du nya filer där Du har gjort ändringar till oss.

Därefter får Du ett PDF korr från oss som en slutgiltig versions kontroll på din avhandling + omslag innan vi börjar trycka.
Där ska Du även kontrollera färgsidorna som du valt är de rätta i pdfen.
Av trycktekniska skäl ligger det två avhandlingar sida vid sida, det ska vara så!

Du godkänner vår print-pdf med vändande mejl.

4- Tryckning av din avhandling kan nu starta.

 

Att tänka på

Läs igenom texten noga innan du lämnar in dina filer. Provtrycket  är till för att se bildkvalitet – inte rätta till stav och tryckfel

Filformatet för tryckoriginalet ska vara PDF

Bilderna bör ha en upplösning på minst 200 px/tum

För mer information klicka här

Omslagsbeskrivning

1. Toptext    2. Titel    3. Bild på omslag    4. Namn

Riktlinjer kring inlagan

PDF format: Inlagor och andra textfiler måste vara i PDF format.

Namnge dina filer (Thesis, Artikel 1, Artikel 2, osv…)

Glöm inte att sätta ”Printed by E-Print AB 2018” på tryckortsidan, lämpligast under ISBN nummer.

 

General Information

 

SIZE: 169x239mm (G5)
PRINT: 1+1, double-sided black print
PAPER COVER: 350gr silk
PAPER INLAY: 100gr scandia
FINISHING: The thesis is glue binded
DIVIDER: Trimmed down to 169×235 mm

Preliminary Production Plan


Day 1:
 Submit your print-ready thesis via the form on the left.

Day 2: Pick up your proof in our store.

Day 3: If you need to make changes after checking the proof, e-mail the complete thesis once again. Remember to include your order number. You will then receive a new proof as a PDF.

Day 4: The production starts after your OK.

Day 5-9: Production of your thesis.

Day 10: We deliver your thesis or you can pick it up in our store.

NOTE! When ordering, you need to provide KI ID to E-Print.

Things to consider

  • Please proof-read your thesis carefully before submitting for print. The proof is made in order to check picture quality – and not for checking the spelling etc.
  • We need your file in PDF format.
  • Images should have a resolution of at least 200 dpi (px/inch).

For more information Click here

Cover Description

1. Toptext    2. Title    3. Picture of cover    4. Name

Guidelines

PDF: Inlay and other text files must be in PDF.

Naming your files to (the thesis, Article 1, Article 2, etc…)

Do not forget to put ”Printed by E-Print AB 2018” under the ISBN number.

We can also assist you with business cards, letterheads, envelopes, flyers, postcards, leaflets, books, reports, flyers, posters and roll-up.

  Kunduppgifter

  Avhandlingsinfo


  NejJa