E-Printbloggen

Att säga det med en trycksak är fortfarande aktuellt!

alexander - 20 augusti

”Navigare necesse est”, sa man förr? Vi tycker att det är viktigare att säga ”Communicare necesse est”? Kommunikation har varit, är, och kommer alltid att vara nödvändigt för mänskligheten! Citaten ovan har varit med ett tag, men dom visar ändå på att vi lever i en värld där gammalt och nytt blandas och samspelar. I dagens valtider ser vi det väldigt tydligt – även i vår digitala värld så fylls vår vardag av affischer, broschyrer och utskick i våra brevlådor.

Det vi vill säga och framhålla är trycksakens betydelse för kommunikation och överföring av information. Trots, eller kanske på grund av, den digitala utvecklingen så blir en trycksak en tydlig och trovärdig bärare av budskap. Kalla det information, kalla det påverkan, kalla det reklam, kalla det kommunikation –en trycksak ger ett bestående intryck och blir en produkt som kan spridas och sparas på ett enkelt sätt.

PÅ E-Print har vi, i snart 40 år, dragit vårt strå till stacken för att utveckla och sprida det tryckta budskapet. I stort och i smått. Där vi hela tiden följt, följt med och även utvecklat produktionsprocesserna för att hela tiden ligga i framkant i vårt alltmer digitala samhälle.

Vi kan stolta konstatera att det är denna inriktning, ihop med kunnig och entusiastisk personal, som tagit oss till den position vi har idag:
Stockholms mest centrala digitaltryckeri (och ett av de största) med en fortsatt mycket positiv utveckling och en stor mängd nöjda kunder och partners.

När vi nu tar nya tag efter en uppfriskande semesterperiod hoppas vi att du vill vara med på vår fortsatta resa. Och vi tror att du också uppskattar känslan i att hålla en snygg trycksak i handen. En produkt som både innehåller en historia och som samtidigt pekar framåt!

VD och ägare
Alexander Jensen