Archive for februari, 2019

Ska ditt budskap kosta lite eller ska det nå fram?

Så här i slutet av februari, när vintern verkar släppa lite av sitt grepp, gläds vi åt en mycket omfattande rapport om läsning och läsförståelse (finns att läsa här) som tydligt visar vikten av det vi producerar: kommunikation tryckt på papper.
Rapporten som omfattar många andra studier, genomförda 2000 – 2017 med totalt ca 170 000 deltagare, bekräftar fördelarna med att läsa på papper.

Vi saxar ett par viktiga slutsatser:
• Det går fortare att läsa och förstå text på papper.
• Informativa texter uppfattas bäst på papper.
• Framför allt uppfattas analog text mycket bättre en digital text när mottagaren är i tidspress.

För oss som producerar trycksaker är detta naturligtvis mycket positivt. Och självklart vill vi passa på att peka på kostnadsaspekten gällande effektiv kommunikation.
Räknat i kronor och ören blir naturligtvis en digital kampanj billigare, men om man väger in möjligheten att verkligen nå fram till sin mottagare ska man absolut titta på det tryckta mediet.

Med slutsatsen: ska budskapet du vill förmedla kosta så lite som möjligt i pengar?
Eller ska du fokusera lite mer på kostnadseffektivitet i din information?

Och ja, vi vet! Denna text förmedlas digitalt, vi använder självklart alla tillgängliga kommunikationskanaler. Gör du?

VD och ägare
Alexander Jensen