Archive for november, 2016

Trycket minskar! Nej, trycket ökar!

Ja, vad gäller egentligen? Och har du som ska köpa trycksaker koll på vad som gäller? Eller tycker du kanske att papper är överflödigt i dagens digitala värld? Redan på 1990-talet myntades begreppen ”Det papperslösa samhället” och ”Det papperslösa kontoret” – begrepp som i mångt och mycket helt kommit på skam. Okej att större delen av nyhetsflödet idag är digitalt, men när det kommer till informationsmaterial för alla typer av företag så har bara sättet att hantera tryckt information förändrats radikalt.

Vi som är i tryckbranschen har också förändrat vårt sätt att producera och sälja våra tjänster. Och detta har i stora delar varit en oerhört positiv process – för oss, för våra kunder och för sa
mhället. Precis som i de flesta andra branscher har förändringen skapat både vinnare och förlorare.

Den tekniska utvecklingen

Om vi tittar på gamla/traditionella tryckerimetoder med stora tryckpressar och komplicerade processer så har utvecklingen gått spikrakt nedåt.
Är du nyfiken på tryckkonstens historia finns en fin presentation hos Tekniska Museet 

Men om vi tittar på digitala tryckprocesser ser det ut precis tvärtom. I en rapport som SmitherSpira publicerade redan 2014 ser vår framtid mycket ljus ut. Prognosen visar att från 2013 fram till 2024 så kommer digitaltrycket att växa med 225 %.

När jag startade E-Print 1980 hade varken jag, E-Print eller någon annan ens i sin vildaste fantasi kunnat förutspå den digitala utvecklingen, folks förändrade köpbeteende och möjligheterna att kunna hitta information, läsa och dela material tack vare Internet, webbplatser och sociala medier. Och liksom andra stora paradigmskiften har givetvis vår bransch förändrats.

Nu och framåt

Vår vardag har också förändrats genom att fler och fler trycksaksansvariga gör mycket original själva – men som egentligen inte har full kunskap om hur man designar bra trycksaker, och därför behöver hjälp och stöd från sin oss.

Digitaltrycket växer av självklara skäl, t ex genom ett utökat behov av att kunna trycka mindre upplagor och varianter på upplagor, samt personifiering som är möjligt på ett helt annat sätt genom digitaltryckning. Och detta skapar möjligheter att göra trycksakerna ännu mer målgruppsinriktade och koppla ihop den analoga och den digitala världen än mer.

Det har gjort att E-Print de senaste åren har förvärvat flera bolag för att även i framtiden fortsätta att vara längst fram i utvecklingen:

Nimbus Communication– vår egen reklambyrå/produktionsbyrå

AMAB – vårt kontors- och profilproduktföretag

Postwork – vår egen DR-specialist med allt inom adresser och distribution

Tillsammans med dig vill vi fortsätta att utveckla tryck och kommunikation!

Läs mer om våra tjänster på www.eprint.se/tjanster

VD och ägare
Alexander Jensen