Med Crossmedia får du bättre insikt. Vare sig det handlar om att få enklare datainsamling eller att hitta nya affärer!

Med vår unika DM-plattform, i kombination med vår erfarenhet, kan vi på ett enkelt sätt erbjuda effektiv och personifierad kommunikation. Med total mätbarhet i realtid!

Genom att kombinera riktad e-post, personifierade hemsidor, trycksaker och SMS-kommunikation kan du få högre svarsfrekvens och snabbare återkoppling.

Genom att vi använder ROI blir kampanjerna omedelbart mätbara, vilket är en förutsättning vid alla aktiviteter för att få information om budskap och erbjudande.

Med CrossMedia kan du följa exakt hur mottagarna reagerar. Och mäta framgången av kommunikationen i detalj och realtid, för att sedan använda resultaten för att ytterligare vässa framtida kommunikation.Låter det intressant, och du vill veta mer?
Kontakta Sven-Eric Ingblom för mer information!
08-545 299 40
s-e.ingblom@eprint.se