E-VIEW


Den smarta webbaserade beställningsportalen.

Affärspaketet

För dig som ofta beställer enstaka visitkort och andra trycksaker med samma layout och bara vill göra ändringar i text. Perfekt då layout och företagsprofil får kontinuitet.

Företagspaketet

För dig som har flera olika typer av produkter och vill ha ett beställnings- system med flera olika mallar och kunna ha möjlighet att göra avrop mot ert lager. Full kontroll över tidigare beställningar.

Koncernpaketet

För dig som själv vill lägga upp olika användare, mallar och grafiska profiler inom en koncern. Du kan skapa flöden för kampanjer och beställning i systemet.

Kräver inloggning Ja Ja Ja
Hanterar användare 1st Option Ja
Debiteringsform

Gratis + Support

Abonnemang + Support Abonnemang + Support
Lagersaldo - Ja Ja
Mallbaserat Ja Ja Ja
Kontakta: Sven Eric Ingblom
på 08-545 299 40 el s-e.ingblom@eprint.se
för att se vilket paket som passar er bäst!